RODO - Komunikat

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym realizuję obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO.

Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest.
  2. Kraszewski- Marek Kraszewski

00-650 Warszawa ul. Waryńskiego 28 lok. 61.

       2 .  M. Kraszewski przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży/kupna, wynajmu/najmu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO ( dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa lub równy okresowi przedawnienia roszczeń wynikający z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być:

- Pracownicy M. Kraszewski upoważnieni do ich przetwarzania.

- Osoby biorące udział w transakcji pośrednictwa nieruchomości, notariusze oraz ich współpracownicy.

- Podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

- Dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez M. Kraszewski roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

- Biuro księgowe i kurierzy

  1.  Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia danych („ prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  2.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  3.  M. Kraszewski nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

  1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt


00-650 Warszawa
ul. Waryńskiego 28 lok 61
.

  tel. 602 225 931


PIASECZNO tel. 604 90 32 32

e-mail: biuro@kraszewski.com.pl

Reklama

perspekto


PERSPEKTO jest innowacyjną
w skali kraju agencją konsultingowo-reklamową.
Nasza misja to kojarzenie ze sobą ludzi z wszelkich dziedzin biznesu oraz
nowoczesna sztuka reklamy. Nasz cel to rozwój.

www.perspekto.com

tel. +48 504 15 64 64
biuro@perspekto.com
ul. Zbożowa 42A/33
40-657 Katowicenotus W celu uzyskania kredytu, skontaktuj się z doradcą finansowym DK NOTUS:

Mariola Jordan
tel. kom. 0-695 – 855 - 605

e-mail: mariola.jordan@notuskredyt.pl